akcent akcent

Jaźniej to nowa, wartościowa inicjatywa

Poznaj nasz zespół
akcent akcent

Jaźniej to nowa, wartościowa inicjatywa

Poznaj nasz zespół
misja założycielki

Dlaczego powstało nasze Centrum?

Jaźniej to nowe, innowacyjne centrum psychoterapii. Chcemy, aby dostęp do profesjonalnej, zaangażowanej pomocy terapeutycznej był możliwy dla każdego człowieka niezależnie od miejsca zamieszkania. Chcemy promować nowe myślenie o terapii. Terapia jest prawem wszystkich ludzi, a nie przywilejem mieszkańców dużych miast. Każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma prawo wybierać spośród wszystkich dostępnych terapeutów. Nie możesz przyjść na terapię? Zaproś terapeutę do siebie. Wybierz terapię online. W Centrum Jaźniej czekamy na takie zaproszenie.

Terapia online ma taką samą jakość i wartość merytoryczną, co terapia face to face. Wprawdzie nie przygotujemy chusteczek i nie poczęstujemy herbatą, ale jesteśmy tak samo skuteczni, jak w spotkaniu bezpośrednim! Innymi powodami do wybrania terapii online są np. przewlekła choroba uniemożliwiająca wychodzenie z domu lub konieczność opiekowania się kimś z bliskich, np. małym dzieckiem. Powodem wybrania terapii online mogą też być częste wyjazdy.

Oczywiście wiemy, że dla wielu osób spotkanie bezpośrednio w gabinecie jest większą przyjemnością i komfortem. Czasem też wynika z konieczności. Np.: konflikt w rodzinie, małżeństwie, brak warunków do komfortowego i bezpiecznego odbycia sesji… Dlatego planujemy, aby Centra Psychoterapii Jaźniej miały swoje siedziby w różnych miastach Polski. Obecnie zapraszamy do Krakowa.

Ważne jest dla nas, aby zmieniać myślenie i sposób mówienia o terapii. Gdy boli ząb, idziemy do dentysty, gdy „bolą” emocje, gdy pojawiają się trudności w relacjach, w komunikacji, gdy nie możemy „poradzić sobie” z przeszłością, idziemy na terapię. Naszym marzeniem jest, aby zdania: „Mam terapeutę”, „Byłem wczoraj na terapii”, „Poszukuję terapeuty” były tak samo neutralne emocjonalnie, jak zdania: „Byłam u dentysty”, „Czy znasz dobrego dietetyka?”.

Dbanie o siebie, swój dobrostan psychiczny, podnoszenie kompetencji miękkich, nauka budowania dobrych relacji i komunikowania swoich potrzeb, to powód do dumy i radości, a nie do ukrywania.

Parafrazując powiedzenie Fritza Perlsa, twórcy terapii Gestalt:
Terapia jest zbyt dobra, aby pozostawić ją wyłącznie chorym.
Call Now Button